Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Avizarea documentațiilor de proiect privind intervențiile la imobilele cu statut de monument protejat, în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate

Publicat:J, 09/01/2022 - 13:46

Denumirea serviciului:

Avizarea documentației de proiect privind intervențiile asupra bunurilor imobile cu statut de monument (inclusiv situri construite) sau în zonele de protecție ale acestora cu emiterea avizului pozitiv (în continuare - avizarea documentației de proiect).

Descrierea serviciului:

 

            Serviciul se prestează în cazul intervențiilor asupra bunurilor de patrimoniu cultural-istoric imobil, la cererea beneficiarilor/proprietarilor acestora.

            Serviciul constă în examinarea,  emiterea avizului pozitiv și avizarea documentației de proiect privind intervențiile asupra bunurilor imobile cu statut de monument (reparația, conservarea, restaurarea, reabilitarea construcțiilor), precum și asupra imobilelor situate în zonele de protecție a acestora și/sau în situri construite protejate (reconstrucție, construcție nouă), în baza deciziei pozitive a Consilului Național al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii (în continuare - CNMI).

            Avizarea documentației de proiect se efectuează în două etape: 1) pentru faza schiță de proiect și 2) pentru faza proiect de execuție.

            În cadrul şedinţelor CNMI se examinează doar documentaţii de proiect elaborate conform cerinţelor în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil și în corespundere cu componența documentației de proiect, stabilite la pct. 22-24 din Regulamentul de organizare și funcționare a CNMI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2014 (în continuare  - Regulamentul CNMI).

            Avizul pozitiv (fișa de avizare) eliberată de Ministerul Culturii se consideră valabilă doar atunci când este însoțită de documentația de proiect avizată în modul corespunzător pct. 26 din Regulamentul CNMI.

            Avizul este valabil pe durata a trei ani de la data eliberării lui de către Ministerul Culturii.

Documente necesare pentru prestarea serviciului

1) Pentru examinarea documentației de proiect și emiterea avizului la faza Schiță de proiect, conform Anexei 1 și Anexei 1.1. (a se vedea rubrica Formulare utile din prezenta informație).

2) Pentru examinarea documentației de proiect și emiterea avizului la faza Proiect de execuție, conform Anexei 2 și Anexei 2.1. (a se vedea rubrica Formulare utile din prezenta informație).

3) Pentru examinarea proiectelor de demolare/desființare, conform Anexei 3 și Anexei 3.1. (a se vedea rubrica Formulare utile din prezenta informație).

4) Alte documentații care necesită obținerea avizului CNMI se depun în format electronic și pe suport de hârtie, fiind însoțite de o cerere scrisă în formă liberă.

Adresa şi datele de contact ale prestatorului:

str. Nicolae Iorga, et. 3, 
tel: (+373) 22 823 814; 068697175
e-mail: cnmi@mc.gov.md

Programul de prestare a serviciului:

·        Înregistrarea cererilor și documentației de proiect transmise la cnmi@mc.gov.md :

Luni - Vineri,  între orele 8:00 - 15:00 (pauză de masa 12:00 – 13:00.

 

·        Depunerea documentației de proiect pe suport de hârtie:

Luni – Vineri, conform coordonării preliminare cu secretariatul CNMI.

 

·        Eliberarea documentației de proiect avizate:

      Luni – Vineri, conform coordonării preliminare cu secretariatul CNMI.

Costul și durata prestării serviciului:

·    Gratuit.

·    Ședințele CNMI se convoacă odată la două săptămâni / zece zile lucrătoare.

·   Termenul de avizare a documentaţiei de proiect este de 30 zile din data înregistrării cererii și documentației de proiect depuse spre examinare.

Acte normative:

 

Formulare utile:

Anexa 1.    Borderoul actelor și documentațiilor necesare pentru examinarea schiței de proiect;

Anexa 1.1. Formular Cerere pentru examinarea schiței de proiect și Declarație pe proprie răspundere;

Anexa 2.    Borderoul actelor și documentațiilor necesare pentru examinarea proiectului de execuție;

Anexa 2.1. Formular Cerere pentru examinarea proiectului de execuție și Declarație pe proprie răspundere;

Anexa 3.    Borderoul actelor și documentațiilor necesare pentru examinarea proiectului de demolare/desființare;

Anexa 3.1. Formular Cerere pentru examinarea proiectului de demolare/desființare și Declarație pe proprie răspundere.