GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Proiect POC RO-MD 2014-2020 MuHis

Publicat:L, 06/20/2022 - 18:24

Istorie și Muzică - valori ce ne reunesc

 

Ministerul Culturii vă invită să participați la procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de consolidare, restaurare și conservare a trei bunuri imobile – monumente din cadrul Rezervației cultural – naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului „Istorie și Muzică –Valori ce ne reunesc” HARD/2.1/101, Finanțat de UE prin Programul Operațional România/Republica Moldova ENI 2014-2020.

 

Pentru detalii sau depunere accesați https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1677508330140?tab=contract-notice , sau puteți contacta pe Ana-Luiza Muravschi, manager proiect - ana.luiza.muravschi@mc.gov.md , 0 (22) 823 801.

 

 Această invitație de participare menționată mai sus, este adresată tuturor agenților economici cointeresați și atașat găsiți următoarele documente, care constituie dosarul de licitație:

 

VOLUMUL 1

SECȚIUNEA 1: INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

SECȚIUNEA 2: FORMULAR DE OFERTĂ

Anexa 1 - Declarație de onoare privind criteriile de excludere și selecție ... Formularul a.14 

Anexa 2 - Declarație privind valabilitatea ofertei

SECȚIUNEA 3: FORMULAR DE GARANȚIE A OFERTEI

SECȚIUNEA 4: CHESTIONAR

  Notificare suplimentară adresată ofertanților

Informații generale despre ofertant Forma 4.1

Situația financiară Forma 4.4.

Formular de identificare financiară Formulare 4.5 a) + b) 

Calificări tehnice:

Prezentare generală a personalului ofertantului Formularul 4.6.1.1

Personal care urmează să fie angajat în contract Formularul 4.6.1.2.

Experiență profesională a personalului cheie

Curriculum vitae

Experiență similara a ofertantului Formularul 4.6.3

Date/informații privind asocierea Formularul 4.6.4

Sistemul (sistemele) de asigurare a calității Formular 4.6.5

Informații suplimentare Formularul 4.6.7

VOLUMUL 2

FORMULAR DE CONTRACT

CONDIȚII GENERALE PENTRU CONTRACTUL DE LUCRĂRI

CONDIȚII SPECIALE

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

DECLARATIE CÂȘTIGĂTOR

VOLUMUL 3

SPECIFICATII TEHNICE

Caiet de sarcini Partea I

Caiet de sarcini Partea II, imobil 1

Caiet de sarcini Partea II, imobil 2

Caiet de sarcini Partea II, imobil 3

 

VOLUMUL 4

DOCUMENTE DE PROIECTARE*

*Documentele de proiectare vor fi furnizate la solicitarea ofertantului.

 

Pentru informații complete despre procedurile de achiziție, vă rugăm să consultați Ghidul practic și anexele acestuia, care pot fi descărcate de pe următoarea pagină web: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG (PRAG 2019)

 Prin depunerea unei oferte acceptați să primiți o notificare a rezultatului procedurii prin mijloace electronice. O astfel de notificare se consideră că ați fost primită de dvs. la data la care autoritatea contractantă o trimite la adresa electronică la care ați făcut referire în oferta dvs.