GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Scurt istoric

Publicat:29.10.2013 - 16:48

Ministerul Culturii a fost înfiinţat la 27 mai 1953, prin Hotărârea nr. 460 din 27 mai 1953 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti –„Cu privire la confirmarea structurii şi statelor de personal a aparatului Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti”, în corespundere cu Hotărârea Sovietului Miniştrilor al Uniunii RSS, nr. 1011 din 11 aprilie 1953.

În componenţa noului minister au fost transmise toate întreprinderile, organizaţiile, aşezămintele, instituţiile de învăţământ, organizaţiile de cercetare ştiinţifică şi proiectări, gospodăriile auxiliare, imobilele de locuit, garajele, depozitele şi alte edificii aflate în gestiunea fostelor organizaţii de stat: Direcţia Edituri şi Industrie poligrafică de pe lângă Sovietul Miniştrilor al RSSM; Direcţia pentru Instituţiile de Iluminare culturală de pe lângă Sovietul Miniştrilor al RSSM; Comitetul pentru Radio-informaţie de pe lângă Sovietul Miniştrilor al RSSM; Direcţia Republicană moldovenească pentru rezervele de muncă.

Ministerul avea în subordine toate instituţiile de profil din ţară, gestiona pregătirea specialiştilor pentru instituţiile de profil. În perioada anilor 1953 -1964 patrona arta cinematografică, audiovizualul, comerţul cu carte, arta fotografică. 

După dezmembrarea URSS, ministerul a activat sub diferite denumiri, atribuindu-i-se şi noi competenţe: 1990 - 1994 – Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova, 2005 - 2009 – Ministerul Culturii şi Turismului, 2009 - 2017 – Ministerul Culturii. Din anul 2017 până în 2021, cultura este componentă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În anul 2021, conform  Hotărârii Nr. 147 din 25.08.2021, Ministerul Culturii devine iarăși entitate separată.

Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în domeniile: Arte și industrii creative; Patrimoniu cultural;  Turism.

Ministerul Culturii are în subordine instituții publice concertistice și teatrale, biblioteci, muzee, alte instituții publice, printre care: Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Camera Naţională a Cărţii, Consiliul Biblioteconomic Naţional, Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, Agenţia Naţională Arheologică, Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO, Centrul Naţional al Cinematografiei, Centrul Naţional de Educaţie prin Artă; revistele „Alunelul”, „Florile dalbe” și „Noi”, iar din iunie 2022, în subordinea Ministerului revine Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), dar și Institutul Patrimoniului Cultural.

Ministerul Culturii, de asemenea, are calitatea de fondator în cazul Întreprinderii de Stat Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert” și al Întreprinderii de Stat Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă”.

Până în anul 1963, Ministerul Culturii a activat în edificiul actual al Curţii Supreme de Justiţie, situat la intersecţia străzilor Mihail Kogălniceanu şi Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni. Din anul 2022, Ministerul Culturii se află pe str. Nicolae Iorga, nr. 21-24, mun. Chişinău).

 

Informație actualizată pe 24.07.2024