GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Contacte Ministerul Culturii

Publicat:L, 09/13/2021 - 11:33

Adresa:

str. Nicolae Iorga 21,

MD-2012 Chișinău

 Republica Moldova 

Tel. anticameră: +373 (22) 823 801

Tel. cancelaria: +373 (22) 823 800

 

 cancelaria@mc.gov.md

 

LISTA DE  TELEFOANE

Nr. d/o

Numele Prenumele

Funcția

Nr. de telefon

e-mail

Conducerea Ministerului

 

PRODAN Sergiu 

Ministru

823 803

sergiu.prodan@mc.gov.md

 

BUDECI Ion

Secretar de stat

823 805 

ion.budeci@mc.gov.md  

 

CHISTOL Andrei 

Secretar de stat

823 804 

andrei.chistol@mc.gov.md 

 

VARZARI Ana

Secretar general

823 818

ana.varzari@mc.gov.md

Cabinetul Ministrului

 

CREMENE Boris 

Consilier

823 801

boris.cremene@mc.gov.md

 

 

 Asistent

823 801

 

Secția coordonare politici publice și integrare europeană

  

Șef Secție

823 802

 

 

BORDINIUC Tatiana

Consultant principal

823 802

tatiana.bordiniuc@mc.gov.md

 

 

Consultant principal

823 802

 

  

Consultant superior

823 802 

Serviciul audit intern

 

  

Auditor intern principal  

 

 

Serviciul coordonare asistență externă

 MURAVSCHI Ana-LuizaȘef Serviciu823 802ana.luiza.muravschi@mc.gov.md
 TEACA IrinaConsultant principal 823 801irina.teaca@mc.gov.md

Serviciul protecția secretului de stat

 

 

Consultant principal 

823 819

 

Direcția arte, industrii creative și educație artistică

 

MOISEI Iraida

Șef interimar Direcție

823 819

 iraida.moisei@mc.gov.md

 

BOBOC Serghei  

Consultant principal

823 816

serghei.boboc@mc.gov.md  

 

LÎSÎI Eugenia

Consultant principal

823 816

eugenia.lisii@mc.gov.md  

 

SILIVESTRU Diana

Consultant principal

823 815

diana.silivestru@mc.gov.md

 

DEREVICI Adriana

Consultant principal

 823 815

adriana.derevici@mc.gov.md

Direcția patrimoniu cultural

 

POCIUMBAN Svetlana

Șef Direcție

823 812

svetlana.pociumban@mc.gov.md

 

GARCONIȚA Rita

Consultant principal

823 814

rita.garconita@mc.gov.md

 OSTAPOV Alina

Consultant principal

823 814

 alina.ostapov@mc.gov.md

 

MOGOREANU Lilia

Consultant principal

823 812

 lilia.mogoreanu@mc.gov.md

 

MISCHEVCA Mariana

Consultant principal

823 812

mariana.mischevca@mc.gov.md

 

SULA Mircea

Consultant superior

823 814

mircea.sula@mc.gov.md

Direcția turism

 

URSAN Maria

Șef interimar Direcție

 maria.ursan@mc.gov.md

 

CEBAN Valentin

Consultant principal

823 809  

 

 

 

Consultant principal

 

 

 

LUPUȘOR David

Consultant superior  

823 809 

david.lupusor@mc.gov.md  

 

 

Consultant superior

823 809

 

Direcția management instituțional

 

MOCANU Nadejda 

Șef Direcție 

823 810

nadejda.mocanu@mc.gov.md  

Serviciul resurse umane

 FERARU Maria

Șef serviciu

823 808 maria.feraru@mc.gov.md

 

BUTNARI Natalia

Consultant principal 

823 808  

natalia.butnari@mc.gov.md 

Secția financiar-administrativă

 

 

Șef Secție

823 806

 

 

MOTROI Tatiana

Consultant principal

 

tatiana.motroi@mc.gov.md

 

MIHĂILĂ Valentina 

Consultant principal 

823 807

valentina.mihaila@mc.gov.md 

 

 

Consultant principal

 

 

 

BERNIC Natalia 

Consultant superior

 

natalia.bernic@mc.gov.md

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

 

 

Consultant principal  

 

 

Serviciul managementul documentelor

 

SUSARENCO Ecaterina 

Specialist principal 

823 800

cancelaria@mc.gov.md 

Serviciul juridic

 

GLADII Feodor

Șef Serviciu

823 813

feodor.gladii@mc.gov.md

 

RUSU Gheorghe

Consultant principal 

823 817

rusu.gheorghe@mc.gov.md

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

 

LUPAȘCO Liuba 

Consultant principal

823 811 

079927277

presa@mc.gov.md

liuba.lupasco@mc.gov.md