GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Structura Ministerului

Publicat:30.09.2022 - 12:37

STRUCTURA

aparatului central al Ministerului Culturii

 

 • Ministru 
 • Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
 • Secretari de stat
 • Secretar general al ministerului
 • Secția coordonare politici publice și integrare europeană
 • Serviciul audit intern 
 • Serviciul coordonare asistență externă
 • Serviciul informare și comunicare cu mass-media
 • Serviciul protecția secretului de stat
 • Direcția arte, industrii creative și educație artistică
 • Direcția patrimoniu cultural
 • Direcția turism
 • Direcția management instituțional 
 • Serviciul resurse umane
 • Secția financiar-administrativă
 • Serviciul tehnologia informației şi comunicațiilor
 • Serviciul managementul documentelor
 • Serviciul juridic

 

ORGANIGRMA MINISTERULUI CULTURII