GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Consilii, Comisii

Comisia Națională Arheologică

Președinte al Comisiei

Gheorghe POSTICĂ, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, viceministru al culturii.

 

Vice-președinte al Comisiei

Eugen SAVA, conferențiar universitar, doctor habilitat în istorie, director general al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.

Membrii Comisiei

Valeriu CAVRUC, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.

Serghei COVALENCO, doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Oleg LEVIŢCHI, conferențiar-cercetător, doctor habilitat în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Igor MANZURA,  conferenţiar universitar, doctor în istorie, Universitatea  „Şcoala Antropologică Superioară”.

Octavian MUNTEANU, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Ludmila PÎRNĂU, Doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.

Nicolai TELNOV, doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Ion TENTIUC, conferențiar universitar, doctor în istorie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

Vladimir VORNIC, doctor în istorie, director general al Agenției Naționale Arheologice.

Aurel ZANOCI, conferenţiar universitar, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.

 

Secretarul Comisiei

Marina HUZUN, consultant al Direcției Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii.

 

Componența Comisiei Naționale Arheologice a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii Nr. 62 din 07 martie 2017.

Comisia naţională a muzeelor şi colecţiilor

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 593 din 08.05.2018

 

 • Tudor ZBÂRNEA, Director general ar Muzeului Național de Arta al Moldovei - Președinte 
 • Svetlana POCIUMBAN, șef Direclie patrimoniu cultural, MC – vice Președinte
 • Mariana MISCHEVCA, consultant superior, Direcția Patrimoniu Cultural, MC – secretar
 • Dr. hab. Elena PLOȘNIȚĂ, secretar științific, Muzeul National de Istorie a Moldovei 
 • Dr. Elena POSTICĂ, director adjunct, Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
 • Aurelia CORNEȚCHI, director adjunct, Muzeul Național de lstorie a Moldovei 
 • Petru VICOL, director general, Muzeul Național de Etnografie și lstorie Naturală
 • Andrei PROHIN, director adjunct, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
 • Dr. Ana BOLDUREANU, șef sector, Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
 • Lucia POSTICĂ, director adjunct, Muzeul Național de Artă al Moldovei 
 • Polina KOLOMEEȚ, custode șef, Muzeul National de Artă al Moldovei 
 • Dr.hab. Tudor STAVILA, Institutul patrimoniului cultural, Academia de Științe a Moldovei

Consiliul Național pentru monumente de for public

Consiliul de experți pentru evaluarea, omologarea și achiziționarea operelor de artă plastică

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 1567 din 02.12.2019

 

 • Svetlana POCIUMBAN, șef, Direcția Patrimoniu cultural, președinte;
 • Tudor ZBÂRNEA, director general, Muzeul Național de Artă al Moldovei, vicepreședinte;
 • Maria RAILEANU, consultant principal, Direcția patrimoniu cultural, secretar;
 • Ion ZDERCIUC, președinte, Secția sculptură, Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova;
 • Tudor STĂVILĂ, dr. hab. în studiul artelor;
 • Florina BREAZU, dr. în studiul artelor, președinte, Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova;
 • Dumitru BOLBOCEANU, artist plastic;
 • Ghenadie JALBĂ, artist plastic;
 • Simion ZAMȘA, artist plastic.

Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Național Imaterial

Consiliul Național Biblioteconomic Național

Consiliul Național al Monumentelor Istorice

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 17 din 21.01.2022

 

 • Sergius CIOCANU, dr. arh., președinte al Comitetului National al Republicii Moldova al ICOMOS președinte al Consiliului
 • Ion BUDECI, secretar de stat, Ministerul Culturii - vicepreședinte al Consiliului
 • Rita GARCONIȚA, arhitect, consultant principal al Direcției patrimoniu cultural, Ministerul Culturii - secretar al Consiliului
 • Feodor GLADII, consultant principal, serviciul juridic, Ministerul Culturii
 • Anatol PÂNZARU, arhitect șef;
 • Boris GANGAL, arhitect șef;
 • Gheorghe BULAT, arhitect șef;
 • Andrei VATAMANIUC, arhitect șef;
 • Dumitru EREMCIUC, arhitect șef;
 • Dumitru COGÂLNICIANU, arhitect șef;
 • Dmitrii BRAGA, inginer structurist;
 • Ion CEBAN, istoric, arheolog;
 • Serghei POPOVICI, istoric, arheolog

Comisia Editarea Cărții Naționale

Comisia Națională pentru acordarea indemnizației de merit

În temeiul art.1, Anexa nr.1 a Legii nr.115/2014 pentru completarea Legii nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație, componența Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit este compusă din:

 

 • președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media; 
 • președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie;
 • ministrul culturii; 
 • ministrul finanțelor; 
 • ministrul muncii, protecției sociale și familiei; 
 • președintele Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;
 • președintele Uniunii Arhitecților; 
 • președintele Uniunii Artiștilor Plastici;  
 • președintele Uniunii Cineaștilor; 
 • președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor; 
 • președintele Uniunii Muzicienilor; 
 • președintele Uniunii Scriitorilor; 
 • președintele Uniunii Teatrale.