GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Scrieţi în adresa Ministrului Culturii

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Ministrul Culturii.

 

  1. Pagina web www.mc.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa Ministrului Culturii în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări.

  2. Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.

  3. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi direcţiile de ramură vizate.

  4. Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.

  5. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

  6. La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

  7. Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale (art. 10 (2) din Legea cu privire la petiţionare nr. 190/ 19.07.94), nu vor fi examinate.

  8. În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin poștă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.
Imagine CAPTCHA
Introduceți caracterele afișate în imagine. Caracterele sunt sensibile de registru.