GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Consultări publice

Consultări 2012
19 noiembrie 2012


Consultări publice pe marginea 
Propunerii de politică publică privind modernizarea şi eficientizarea activităţii muzeelor
--------------------------------------------------------------------------------------------------

18 octombrie 2012

 

Ministerul Culturii organizează în 22 octombrie 2012,  la orele 14.00, în incinta Muzeului Naţional de Artă a Moldovei, str.31 August, 115,  masă rotundă în cadrul căreia  va fi pusă în discuţie propunerea  de politică publică "Modernizarea şi eficientizarea activităţii muzeelor"
--------------------------------------------------------------------------------------------------

10 septembrie 2012

 

Ministerul Culturii iniţiază, începând cu 17 septembrie  2012, consultări publice pe marginea Propunerii de politică publică privind modernizarea şi eficientizarea activităţii muzeelor.
Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 1 octombrie 2012 la adresa: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, MD 2033, or. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1; prin fax: (37322)232388 sau la adresa: valentina.macari@mc.gov.md.

 

Propunerea de politică publică privind modernizarea şi eficientizarea activităţii muzeelor

Propunerea de politică publică privind modernizarea şi eficientizarea activitatii muzeelor
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Consultări publice pe marginea Proiectului Hotărîrii Guvernului despre aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 228 din 25 noiembrie  2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV  din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Culturii iniţiază, începând cu 1 august 2012, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului despre aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a a Legii nr. 228 din 25 noiembrie  2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV  din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială.

• Regulamentul de funcţionare a Depozitului legal în Republica Moldova;
• Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat; 
• Regulamentul cu privire la participarea Republicii Moldova la târgurile internaţionale de carte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Propunerile, sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 5 septembrie 2012 în scris, la adresa: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Piaţa Marii Adunări Naţionale,1, mun.Chişinău, MD 2033, Republica Moldova, prin fax - la nr. (022) 232 388 sau la adresa de e-mail: olga.barlad@mc.gov.md (la Regulamentul de participare a Republicii Moldova la tîrgurile internaţionale de carte; ecaterina.rudakov@mc.gov.md  (la Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat şi Regulamentul de funcţionare a Depozitului legal în Republica Moldova).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a  Legii nr. 228 din 25 noiembrie  2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV  din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială.
 
Regulamentul de funcţionare a Depozitului legal în Republica Moldova;
 
Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat; 
 
Regulamentul cu privire la participarea Republicii Moldova la târgurile internaţionale de carte.
 
Proiectele documentelor pot fi consultate  AICI
Consultări 2013

29 noiembrie 2013

Ministerul Culturii iniţiază, începând cu 29 noiembrie2013, consultări publice pe marginea Proiectului Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.

Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă /proiect elaborat de către Asociaţia Bibliotecarilor/

Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 31 decembrie 2013 la adresa: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, MD 2033, or. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1; sau la adresa: ecaterina.rudakov@mc.gov.md , mharjevschi@gmail.com