Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Avizarea documentațiilor de proiect privind intervențiile la imobilele cu statut de monument protejat și proiectele de intervenții în zonele construite protejate

Publicat:Fri, 12/11/2015 - 12:46

Denumirea serviciului:

Avizarea documentațiilor de proiect privind intervențiile la imobilele cu statut de monument protejat și proiectele de intervenții în zonele construite protejate

Descrierea serviciului:

 

Serviciul este prestat de Ministerul Culturii, în baza deciziei Consilului Național al Monumentelor Istorice (CNMI). 
 
Serviciul respectiv constă în examinarea și  avizarea documentațiilor de proiect cu propuneri de intervenții asupra monumentelor istorice (conservare, restaurare, consolidare), asupra imobilelor situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate (reconstrucție, construcție nouă).
  • În cadrul şedinţelor CNMI se examinează documentaţia de proiect elaborată de arhitecţi cu experienţă practică în proiectarea intervenţiilor de restaurare / reabilitare a monumentelor, autorizaţi/atestaţi în domeniul patrimoniului cultural arhitectural istoric (A4).
  • Documentaţia trebuie să fie completă şi elaborată conform cerinţelor în vigoare.
  • Documentaţia se înaintează de către beneficiar (sau arhitect) spre avizare în două exemplare originale identice pe suport de hârtie (format A3), unul dintre care după examinare şi avizare este transmis în arhiva Ministerului Culturii, precum şi în format electronic (fişier *.pdf).

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Schiţa de proiect vezi formulare utile: Anexa 1, Anexa 2.
  2. Proiect de execuție vezi formulare utile Anexa 3, Anexa 4.

Adresa şi datele de contact ale prestatorului:

str. Piața Marii Adunări Naționale nr.1, et. 3, bir. 336 tel: (+373) 22 23 80 67 
 
Rita Garconița  - email: rita.garconita@mc.gov.md;
                           - fax: (+373) 22 23 23 88 
Pentru expedierea variantei în format electronic a proiectului - cnmi@mc.gov.md

Programul de prestare a serviciului:

  • Înregistrarea cererilor și documentației de proiect pentru examinare în cadrul ședințelor Consilului Național al Monumentelor Istorice: Luni sau Vineri între orele 8:30 - 16:00 (pauză de masa 12:00-13:00).
  • Eliberarea fișelor de avizare: Luni sau Vineri; ora 8:30 - 16:00 (pauză de masa 12:00-13:00).

Costul și durata prestării serviciului:

  • Gratuit.
  • Documentația de proiect se examinează în cadrul ședințelor Consilului Național al Monumentelor Istorice (CNMI), care sunt convocate odată la două săptămâni / zece zile lucrătoare.
  • Termenul de avizare a documentaţiei de proiect este de 30 zile din data depunerii cererii și documentației de proiect.

Acte normative:

 

 

Formulare utile: