GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Simpozionului Științific Internațional „Valori bibliofile”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova anunță organizarea celei de-a XXXII-a ediție a Simpozionului Științific Internațional „Valori bibliofile”, cu genericul „Sfinții Mitropoliți Varlaam și Dosoftei, apărători ai ortodoxiei și făuritori de limbă”. Evenimentul este dedicat împlinirii a 380 ani de la tipărirea la Iași a Cazaniei lui Varlaam (1643), prima carte românească tipărită în Moldova și 350 ani de la apariția Psaltirei în versuri a lui Dosoftei (Uniev, 1673), prima versificare a psalmilor în cultura română. https://www.facebook.com/events/180823998285361

Dates: 
Joi, 15 Iunie, 2023 - 09:30 to 10:45
Content Images: