GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

PROIECTE EDITORIALE 2022

Publicat:08.07.2016 - 10:49
Descriere
Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2022 în conformitate cu Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256 din 12 aprilie 2013.
Editurile interesate vor depune dosarul de participare prin completarea unui formular on-line fără înregistrare-autentificare, logare.
 
 
 Termenul limită de depunere a ofertelor: 18 februarie 2022, ora 15.00
 

Criterii de selectare  generale:
a) calitatea generală a cărţii editate (titlu de referinţă, conţinut, calitate editorială şi poligrafică, design etc.); 
b) relevanţă, utilitate publică, noutate; 
c) interes public, demonstrat prin diverse testări; solicitare a bibliotecilor; stimularea literaturii cognitive pentru copii;
d) valoarea şi notorietatea autorului selectat şi a lucrării prezentate;
e) oportunitatea editării în raport cu necesarul bibliotecilor publice;

  f) executarea tehnică şi grafică a cărţii;

g) tiparirea a unui tiraj suplimentasr de 300 (trei sute) de exemplare pentru comercializarea prin rețeaua de librării. Confirmarea tipăririi tirajului suplimentar de 300 ex. va servi factura de la tipografia care a fabricat tirajul cărții.

 Notă. Volumul adnotării (rezumatul lucrării propuse cu indicarea tematicii și  categoriei de cititori) – pînă la 10 enunţuri.

 

Notă !
Proiectul editorial (oferta) trebuie să fie prezentat conform modelului: descarcă aici
Dosarul de participare va fi completat cu fontul Times New Roman, dimensiunea 12.
Recenziile, dreptul de autor vor fi scanate în *.pdf.
Toate documentele vor fi comprimate în arhivă.
Proiectele care nu respectă condițiile nu se examinează!
Persoana responsabilă
Ecaterina Rudakov, consultant principal, Direcția Industrii Creative , tel: 022 23 22 04, 067664708 , e-mail: ecaterina.rudakov@mc.gov.md