Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Linii de finanțare Media

 
Subprogramul MEDIA al Uniunii Europene sprijină capacitatea industriei cinematografice europene de a se dezvolta, de a distribui și promova operele audiovizuale.
 
Subprogramul MEDIA dispune de 56% din bugetul de 1,46 miliarde EUR al programului „Europa Creativă” pentru perioada 2014-2020.
 
Prioritățile pentru Republica Moldova a Subprogramului MEDIA
  • dezvoltarea unei game complete de măsuri de formare care să promoveze dobândirea și îmbunătățirea abilităților  și competențelor în cazul profesioniștilor din domeniul audio­vizual, schimbul de cunoștințe  și colaborarea în rețele, inclusiv integrarea tehnologiilor digitale;
  • facilitarea accesului la manifestări comerciale și piețe profesionale din domeniul audiovizualului  și utilizarea de instrumente comerciale online, atât în interiorul, cât  și în afara Uniunii;
  • inițiative care prezintă  și promovează diversitatea operelor audiovizuale europene, inclusiv filmele de scurt metraj, precum festivalurile și alte evenimente promoționale;
  • activități care au ca scop promovarea educației cinemato­grafice  și îmbunătățirea cunoștințelor  și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cine­matografic, mai ales în rândul publicului tânăr;

 

Pagina de start > înapoi >