Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Despre programul Europa Creativă

 
Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului,  fiind totodată şi  primul program din domeniul culturii semnat prin acord bilateral între Republica Moldova şi Uniunea Europeana.
 
Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are trei subprograme: Media, Cultura și o componentă trans-sectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale (aceasta din urmă va fi disponibilă începând cu 2016).
 
Despre subprogramul Cultura
Subprogramul Cultura are 4 componente:
  • Proiecte de cooperare la nivel european: sprijină consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a opera într-un mod competitiv la nivel internațional și promovează circulația și mobilitatea transnațională;
  • Rețele europene: oferă sprijin pentru promovarea activităților desfășurate de rețelele care funcționează în sectoarele culturale;
  • Platforme europene: sprijină activitățile desfășurate de organizații cu vocație europeană care stimulează dezvoltarea de noi talente, colaborarea transfrontalieră în vederea identificării de noi categorii de public, precum și stimularea programării operelor din alte țări la nivel european;
  • Proiecte de traducere literară: susțin traducerea literară și promovarea într-o mai mare măsură a operelor traduse.
 
La subprogramul Cultura pot participa toate organizațiile din sectoarele culturale și creative: organizații neguvernamentale, instituții publice sau companii private. Sunt eligibile persoanele juridice stabilite în țările membre UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, țările în curs de aderare, candidate și potențial candidate la statutul de membru UE (în condițiile participării acestora la programele comunitare), țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiția semnării acordurilor de înțelegere, după cum urmează: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Moldova, Siria, Teritoriul palestinian ocupat, Tunisia și Ucraina.
 
Se acordă sprijin financiar operatorilor culturali care, la data termenului limită de depunere a aplicațiilor, au existență juridică de cel puțin doi ani.
 
Persoanele fizice nu pot depune aplicații în vederea obținerii de finanțări în cadrul programului Europa Creativă.
 
Depunerea proiectelor la Programul Europa Creativă se poate face anual până în 2020.
 
Programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.