Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Depunerea proiectelor

 
Pentru toate liniile de finanțare a fost creat un sistem electronic de depunere a aplicațiilor. Propunerile de proiecte trebuie depuse utilizând formularul electronic de cerere de grant (eForm).
 
Citiți cu atenție Cererea de propuneri (Call notice), Ghidul liniei de finanțare (Guidelines) și Ghidul aplicanților (Guide for Applicants), aferente fiecărei linii de finanțare, înainte de a completa aplicația.
 
Etapa 1: Înregistrarea organizațiilor
Pentru a putea depune o cerere de finanțare, aplicantul și toți partenerii implicați în proiect trebuie să aibă un Cod de Identificare a Participantului (Participant Identification Code – PIC).
 
Codul PIC se obține odată cu înregistrarea organizației în Portalul Participantului.
 
Aplicanții trebuie să atașeze profilului creat în Portalul Participantului o serie de documente suplimentare legate de organizație (Formularul de Entități Juridic, Formularul de Identificare Financiară, documente oficiale de înregistrare și funcționare, documente privind TVA, documente contabile etc.).
 
Accesați pagina de internet a liniei de finanțare pentru a verifica lista documentelor care trebuie atașate profilului organizației dumneavoastră.
 
După crearea contului din Portal, este necesară desemnarea unui Reprezentant Numit al Entității Legale (LEAR), care va fi singura persoană care are dreptul să gestioneze datele organizației în această aplicație. Informații suplimentare privind procedura de numire a LEAR sunt disponibile pe această pagină.
 
Pentru mai multe informații privind Portalul Participantului, vă rugăm să consultați această prezentare.
 
NB: Dacă organizația dumneavoastră are deja un cod PIC, nu este necesară parcurgerea acestei etape. Utilizați codul PIC deja atribuit pentru generarea formularului electronic și pentru depunerea propunerii de proiect.
 
Etapa 2: Crearea și completarea Formularului electronic de cerere (eForm)
După ce v-ați înscris în Portalul Participantului, puteți accesa pagina formularului electronic de cerere (eForm) pentru a-l genera și completa.
 
Pentru a crea formularul, va trebui să parcurgeți următorii pași:
 
Selectați linia de finanțare;
  • Selectați limba în care vă va fi generat formularul electronic;
  • Completați codurile PIC ale tuturor organizațiilor participante în proiect;
  • Generați eForm-ul;
  • Salvați formularul pe calculatorul dumneavoastră;
  • Completați-l și transmiteți-l respectând termenele limită ale fiecărei linii de finanțare, însoțit de documentele suport aferente.
 
Mai multe informații privind crearea și completarea Formularului electronic de cerere.
 
Etapa 3: Transmiterea aplicației
Transmiterea aplicație se realizează atât online cât și prin poștă, astfel:
  • Formularul oficial de cerere însoțit de anexele specifice fiecărei linii de finanțare se transmite online către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură apăsând butonul Validate form. După trimiterea formularului veți primi un e-mail de confirmare conținând numărul de referință al proiectului.
  • Verificați pagina de internet a fiecărei linii de finanțare pentru a verifica lista documentelor  care trebuie trimise prin poștă. Pachetul trimis prin poștă trebuie să conțină numele  organizației aplicante și numărul de referință al proiectului.

 

Pagina de start > înapoi >