GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Anunț privind inițierea procesului de constituire a Consiliul Consultativ pentru Turism.

Publicat:19.05.2023 - 19:35

Ministerul Culturii anunță inițierea procesului  de constituire a Consiliului Consultativ pentru Turism.

Consiliul Consultativ pentru Turism se organizează în conformitate cucap. II pct. 8, subpct. 2  din  Hotărârea Guvernului nr. 147 din  25.08.2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și activitează în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice din Republica Moldova şi prezentului Regulament, călăuzindu-se de alte acte normative în vigoare.

Consiliul Consultativ pentru Turism pe lângă Ministerul Culturii este un organ consultativ în problemele dezvoltării, promovării şi finanțării domeniului turismului din Republica Moldova, care funcționează pe principii benevole,fără personalitate juridică.

Consiliul reprezintă o platformă de comunicare ce are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autortitățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, mediul de afaceri, mediul academic, partenerii de dezvoltare și societatea civilă în vederea participării în comun la procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor în domeniul turismului.

 

Year: 
2023-01-01T00:00:00