GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Convențiile internaționale

Tratate încheiate în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI)

1. Acordul cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărţii, şi poligrafiei. Semnat -  la Almatî, la 10.02.1995

2. Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente. Semnat - la Minsk, la 26.05.1995

3. Decizia despre Regulamentul privind ordinea restituirii valorilor culturale exportate şi importate ilicit. Semnat - la. Beşkek, la 09.10.1997

4. Acord cu privire la colaborarea statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în domeniul presei periodice. Semnat - la Minsk,  la 04.06.1999

5. Acord privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei, editării, difuzării cărţii şi poligrafiei. Semnat - la. Minsk la 04.06.999

6. Acordul privind exportul şi importul valorilor culturale. Semnat - la Moscova,  la 28.09.2001 

7. Acordul de colaborare în domeniul cinematografiei. Semnat  la Almatî, la 10.02.1995

8. Acord de colaborare în domeniul protejării drepturilor de autor şi a celor conexe. Semnat - la Moscova, la 24 august 1993

9. Acordul cu privire la restituirea bunurilor culturale şi istorice statelor de provinenţă. Semnat - la Minsk, la 14.02.1992

10. Contract constituant privind crearea Fondului pentru susţinerea cooperării culturale a Comunităţii Statelor Independente. Semnat - la Moscova, la 11 septembrie 1998

11. Acord cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor- membre ale CSI. Semnat - la Moscova,  la 13.01.1999

12. Acord cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărţii, şi poligrafiei. Semnat  - la Cholpon-Ata, la 16.04.2004

13. Acord privind colaborarea umanitară a statelor-membre ale CSI. Semnat  - la Kazani, la 26.08.2005

14. Acord de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor in domeniul proprietăţii  Intelectuale. Semnat - la Moscova, la 06.03.1998

15. Acordul privind crearea Fondului de susţinere a colaborării în domeniul culturii între statele-membre ale CSI. Semnat  - la 11.09.1998

16. Acord cu privire la coproducţia de filme. Semnat - la Chişinău, la 14.11. 2008

17. Protocol pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale CSI din 26 mai 1995. Semnat  –  la Sankt –Petersburg,  la18.10.2011

18. Protocolul pentru introducerea modificărilor în Acordul cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor-membre ale CSI din 13 ianuarie 1999. Semnat - la Aşgabat, la 30 mai 2012

19. Protocolul pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărţii şi poligrafiei din 4 iunie 1999. Semnat -  la Minsk, la 31 mai 2013

20. Decizia  Consiliului şefilor de guverne ai Comunităţii Statelor Independente cu privire la  Acţiunile principale de colaborare astatelor–membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii pînă în anul 2015. Semnat - la Minsk la 19 mai 2011

21. Decizia  Consiliului şefilor de guverne ai CSI privire la Concepţia de dezvoltare a învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor în statele-membre ale CSI. Semnat -  la Minsk,  la 19 mai 2011

22. Decizia  Consiliului şefilor de guverne ai CSI cu privire la Concepţia de colaborare a statelor–membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii. Semnat - la Minsk, la 19 mai 2011

Tratate încheiate în cadrul Consiliului Europei (CoE)

1. Convenţia culturală europeană. Adoptată - la Paris, la 18.12.1954. În vigoare pentru RM- 24.05.1994

2. Convenţia pentru conservarea patrimoniului arhitectural al Europei. Adoptată - la Grenada, la 03. 10 1985. În vigoare pentru RM din 01.04.2002

3. Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită). Adoptată - la La Valetta, 16.01.1992. În vigoare pentru RM  din 22.06.2002

4. Convenţia peisajului european. Adoptată - la Florenţa la 20.10.2000. În vigoare pentru RM din 22.06.2002

5. Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat împreună cu Protocolul I la Convenţie. Aprobată - la Haga la 14.05.1954. În vigoare Pentru RM  din 09.03.2000

6. Convenţia peisajului european. Adoptată – la Florenţa, la 201.10.2000. În vigoare pentru RM din 01.03.2004     

7. Convenţia-cadru a Consiliului Europei  privind valoarea socială a patrimoniului cultural pentru societate, Adoptată - la Faro, la 27.10.2005. Semnată la 11.11.2008

Legea nr.198-XVI din 26.09.2008

8. Convenţia europeană privind coproducţia cinematografică. Adoptată - la 2 octombrie 1992. Semnată de RM la 11 ianuarie 2008

Tratate încheiate în cadrul Organizaţiei de Cooperare la Marea Neagră (OCEMN)

1. Convenţia ţărilor riverane Mării Negre privind colaborarea în domeniul culturii, educaţiei, ştiinţei şi informaţiei.Adoptată - la Istambul, la 06.03.1993. În vigoare Pentru RM  din 10.10.1994

Tratate încheiate în cadrul Uniunii Latine (UL)

1. Convenţia cu privire la crearea Uniunii Latine. Adoptată la 15.05.1954 la Madrid. În vigoare pentru RM  din  07.09.1972