GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Licitații 2017

Licitația publică 17/02448 din 03 august 2017, ora 10:00, privind achiziționarea serviciilor de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”

Licitația publică 17/02448 din 03 august 2017, ora 10-00

privind achiziționarea serviciilor de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”

 

Ministerul Culturii anunţă concurs repetat pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua auditul financiar privind regularitatea utilizării mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectului ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”.

 

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 03.08.2017, orele 09-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326. (Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică).

 

Documentele de licitație:

Licitația publică 17/01976 din 14 iulie 2017, ora 11:00 privind achiziționarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a evenimentului din 27 august 2017 "Ziua Independenţei"

Licitația publică 17/01976 din 14 iulie 2017,
ora 11:00 privind achiziționarea serviciilor de organizare

şi desfăşurare a evenimentului din 27 august 2017 "Ziua Independenţei"

 

Ministerul Culturii anunţă licitaţie publică pentru selectarea unui prestator de servicii de achiziționare a serviciilor de organizare şi desfăşurare a evenimentului din 27 august 2017 "Ziua Independenţei".
 

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 14.07.2017, orele 10:50, la adresa mun. Chişinău, PMAN 1, et. 3, bir. 326.

 

Documentele de licitație:

Licitația publică 17/01411 din 22 iunie 2017, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”

Licitația publică 17/01411 din 22 iunie 2017, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de auditare a proiectului finanțat
de către Guvernul României ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”
 
Ministerul Culturii anunţă concurs repetat pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua auditul financiar privind regularitatea utilizării mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectului ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 22.06.2017, orele 09-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326. (Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică).

Documentele de licitație:
 

Licitația publică 17/00231 din 4 aprilie 2017, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”

Licitația publică 17/00231 din 4 aprilie 2017,
ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de auditare
a proiectului finanțat de către Guvernul României
”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”
 
Ministerul Culturii anunţă concurs pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua auditul financiar privind regularitatea utilizării mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectului ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 04.04.2017, orele 09-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326. (Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică).
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 17/00543 din 24 martie 2017, ora 10:00 privind achiziționarea serviciilor de închiriere ecrane LED pentru evenimentelor cultural-artistice anul 2017

Licitația publică 17/00543 din 24 martie 2017,
ora 10:00 privind achiziționarea serviciilor de închiriere ecrane LED
pentru evenimentelor cultural-artistice anul 2017
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de închiriere ecrane LED pentru evenimentelor cultural-artistice, în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de licitație.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 24.03.2017, orele 09.55 la adresa mun. Chişinău, PMAN 1, et. 3, bir. 326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică nr.17/00527 din 10 martie 2017, ora 10:00 privind achiziționarea serviciilor de închiriere a echipamentului de iluminare artistică şi efecte speciale pentru evenimentele cultural-artistice

Licitația publică nr.17/00527 din 10 martie 2017, ora 10:00
privind achiziționarea serviciilor de închiriere a echipamentului
de iluminare artistică şiefecte speciale pentru evenimentele cultural-artistice
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de închiriere a echipamentului de iluminare artistică şi efecte speciale pentru evenimentele cultural-artistice, în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de licitație.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 10.03.2017, orele 09.55 la adresa mun. Chişinău, PMAN 1, et. 3, bir. 326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică nr.17/00424 din 09 martie 2017, ora 10.00 privind achiziționarea serviciilor de închiriere a echipamentului de sunet pentru sonorizarea evenimentelor cultural-artistice

Licitația publică 17/00424 din 09 martie 2017, ora 10.00
privind achiziționarea serviciilor de închiriere a echipamentului de sunet
pentru sonorizarea evenimentelor cultural-artistice

 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de închiriere a echipamentului de sunet pentru sonorizarea evenimentelor cultural-artistice,  în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de licitație.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 09.03.2017, orele 09.55 la adresa mun. Chişinău, PMAN 1, et. 3, bir. 326.
 
Documentele de licitație:
Licitații 2016

Licitaţia publică nr.16/03485 din 30 decembrie 2016 ora 10.00 privind achiziţionarea serviciilor de cazare şi alimentare pentru anul 2017

Licitaţia publică nr.16/03485 din 30 decembrie 2016 ora 10.00
privind achiziţionarea serviciilor de cazare şi alimentare pentru anul 2017
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de cazare şi alimentare pentru anul 2017, în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de licitaţie.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitaţiei) nu mai tîrziu de 30.12.2016 ora 09.55 pe adresa mun. Chişinău, PMAN, Casa Guvernului, Ministerul Culturii, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitaţia publică nr.16/03019 din 27 decembrie 2016, ora 10.00 privind achiziţionarea serviciilor de transport aerian pentru pasageri, sem. I anul 2017

Licitaţia publică nr.16/03019 din 27 decembrie 2016, ora 10.00
privind achiziţionarea serviciilor de transport aerian pentru pasageri,
sem. I anul 2017
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de transport aerian pentru pasageri, sem.I anul 2017, în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de licitaţie.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitaţiei) nu mai tîrziu de 27.12.2016 ora 09.55, la adresa mun. Chişinău, PMAN, Casa Guvernului, Ministerul Culturii, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 16/03093 din 02 decembrie 2016, ora 10-00 privind achiziționarea lucrărilor

Licitația publică 16/03093 din 02 decembrie 2016, ora 10-00
 privind achiziționarea lucrărilor
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui antreprenor care va executa lucrările de reconstrucție a sistemelor de încălzire, ventilare, apă, canalizare, iluminare și semnalizare antiincendiară a Sălii cu Orgă din mun. Chișinău.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 02.12.2016, orele 10-00 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326. Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică.
 
Documentele de licitație:
 
Caiet de sarcini:

 

Informație privind atribuirea contractelor:

Licitația publică 16/01739 din 13 octombrie 2016, ora 10-00 privind achiziționarea lucrărilor

Licitația publică 16/01739 din 13 octombrie 2016, ora 10-00 privind achiziționarea lucrărilor
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui antreprenor care va executa lucrările de reconstrucție a sistemelor de încălzire, ventilare, apă, canalizare, iluminare și semnalizare antiincendiară a Sălii cu Orgă din mun. Chișinău.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 13.10.2016, orele 09-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326. (Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică). Ofertele se vor prezenta în 2 exemplare.
 
Documentele de licitație:
 
Caiet de sarcini:

Documenția de execuție a lucrărilor (proiect tehnic):

Licitația publică nr. 16/02195 din 09.09.2016 ora 10.00 cu privire la achiziționarea serviciilor de cazare şi alimentare, trim. IV, anul 2016

Licitația publică nr. 16/02195 din 09.09.2016,
ora 10.00 cu privire la achiziționarea serviciilor de cazare şi alimentare
trimestrul IV, anul 2016
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 09.09.2016, orele 10.55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et. 3, bir. 326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 16/02207 din 09 septembrie 2016, ora 11-00 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian trim. IV, anul 2016

Licitația publică 16/02207 din 09 septembrie 2016,
ora 11:00 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian
trim. IV, anul 2016
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de transport aerian pentru pasageri, trim. IV, anul 2016, în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de licitație.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 09.09.2016, orele 10.55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et. 3, bir. 326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 16/00870 din 05 mai 2016, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de închiriere a ecranelor LED pentru evenimentele cultural – artistice, anul 2016

Licitația publică 16/00870 din 05 mai 2016, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de închiriere a ecranelor LED
pentru evenimentele cultural – artistice, anul 2016
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 05.05.2016, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:     

Licitația publică 16/00468 din 02.03.2016, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian pentru pasageri, sem I, anul 2016

Licitația publică 16/00468 din 02 martie 2016, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de transport aerian pentru pasageri,
sem I, anul 2016
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de transport aerian pentru pasageri, sem I, anul 2016, în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de licitație.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 02.03.2016, orele 09-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:
 
Banca   Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X, cont 226301,
IBAN MD57TRPBAA142310B00199AA, Cod fiscal 1006601000107
Doritorii de a participa la licitaţia sus numită vor prezenta ofertele la sediul.
Pentru detalii contactaţi 022/234022 - Emilia Ristic.

Licitația publică 15/03246 din 01.02.2016, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian pentru pasageri, sem I, anul 2016

Licitația publică 15/03246 din 01 februarie 2016, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de transport aerian pentru pasageri, sem I, anul 2016
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de transport aerian pentru pasageri, sem I, anul 2016, în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de licitație.
 
Pentru a deveni participant la licitaţii deschise, este obligatorie achiziționarea setului de documente de licitație cu achitarea costului de 200 lei şi depunerea cererii de participare.
 
Descarcă invitația de participare:
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 01.02.2016, orele 09-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație
 
 
Banca   Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X, cont 226301,
IBAN MD57TRPBAA142310B00199AA, Cod fiscal 1006601000107
Doritorii de a participa la licitaţia sus numită vor prezenta ofertele la sediul.
Pentru detalii contactaţi 022/234022 - Emilia Ristic.

Cererea ofertelor de prețuri Nr.15/03318 din 25.01.2016, ora 13-00 privind achiziționarea serviciilor de închirierea spațiului pentru desfășurarea evenimentelor pentru anul 2016

Cererea ofertelor de prețuri Nr.15/03318 din 25 ianuarie 2016, ora 13-00
privind achiziționarea serviciilor de închirierea spațiului pentru desfășurarea evenimentelor pentru anul 2016
 
Ministerul Culturii anunţă concurs pentru selectarea unui prestator de servicii de închiriere a spațiului pentru desfășurarea evenimentelor pentru anul 2016 în conformitate cu cerinţele expuse în documentația standard.
Descarcă invitația de participare:
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul COP) nu mai târziu de 25.01.2016, orele 14-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:
 
Banca   Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X, cont 226301,
IBAN MD57TRPBAA142310B00199AA, Cod fiscal 1006601000107
Doritorii de a participa la licitaţia sus numită vor prezenta ofertele la sediul.
Pentru detalii contactaţi 022/234022 - Emilia Ristic.
Licitații 2015

Licitația publică 15/03054 din 05 ianuarie 2016, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de cazare și alimentare pentru anul 2016

Licitația publică 15/03054 din 05 ianuarie 2016, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de cazare și alimentare pentru anul 2016
                                                                                                              
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Pentru a deveni participant la licitaţii deschise, este obligatorie achiziționarea setului de documente de licitație cu achitarea costului de 200 lei şi depunerea cererii de participare.
 
Descarcă invitația de participare:
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 05.01.2016, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație

Licitația publică 15/02938 din 21.12.2015, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de gestionare a executării lucrărilor de restaurare a edificiului Sala cu Orgă din mun. Chișinău (manager de proiect)

Licitația publică 15/02938 din 21 decembrie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de gestionare a executării lucrărilor de restaurare a edificiului Sala cu Orgă din mun. Chișinău
(manager de proiect)
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua organizarea, desfășurarea și controlarea activităților de proiectare, execuție a lucrărilor de restaurare a edificiului Salii cu Orgă din mun. Chișinău.
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;                                
Pentru a deveni participant la licitaţii deschise, este obligatorie achiziționarea setului de documente de licitație cu achitarea costului de 200 lei şi depunerea cererii de participare.
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
Descarcă invitația de participare:
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 21.12.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/02614 din 16.12.2015, ora 11-00 privind achiziționarea serviciilor de supravegherea lucrărilor pentru construcția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, or. Cahul (responsabil tehnic)

Licitația publică 15/02614 din 16 decembrie 2015, ora 11-00
privind achiziționarea serviciilor de supravegherea lucrărilor pentru construcția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, or. Cahul
(responsabil tehnic)
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va verifica volumul și calitatea lucrărilor de construcție a edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, or. Cahul.
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;    
 
Pentru a deveni participant la licitaţii deschise, este obligatorie achiziționarea setului de documente de licitație cu achitarea costului de 200 lei şi depunerea cererii de participare.                           
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Descarcă invitația de participare:
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 16.12.2015, orele 10-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/02550 din 16.12.2015, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de supravegherea lucrărilor pentru restaurarea edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău (responsabil tehnic)

Licitația publică 15/02550 din 16 decembrie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de supravegherea lucrărilor pentru restaurarea edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău
(responsabil tehnic)
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va verifica volumul și calitatea lucrărilor de restaurare a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău.
                                                                                                              
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.  
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 16.12.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/02378 din 30.10.2015, ora 10-00 privind achiziționarea lucrărilor de Construcția edificiului Teatrului – Dramatic „B. P. Hașdeu” din or. Cahul

Licitația publică 15/02378 din 30 octombrie 2015, ora 10-00

privind achiziționarea lucrărilor de Construcția edificiului Teatrului – Dramatic „B. P. Hașdeu” din or. Cahul
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui antreprenor care va executa lucrările de Construcție a edificiului Teatrului – Dramatic „B. P. Hașdeu” din or. Cahul.
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în 2 exemplare în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 30.10.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/02190 din 25.09.2015, ora 10-00 privind achiziționarea lucrărilor de Restaurare și reparație capitală a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău

Licitația publică 15/02190
din 25 septembrie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea lucrărilor de Restaurare și reparație capitală a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău,
care va avea loc la 12.10.2015
 
Ministerul Culturii anunţă tender repetat pentru selectarea unui antreprenor care va executa lucrările de restaurare și reparație a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău.
 
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;                                
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în 2 exemplare în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 12.10.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/01975 din 28.09.2015, ora 10-00 privind achiziționarea lucrărilor de Construcția edificiului Teatrului – Dramatic „B. P. Hașdeu” din or. Cahul

Licitația publică 15/01975
din 28 septembrie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea lucrărilor de Construcția edificiului Teatrului – Dramatic „B. P. Hașdeu” din or. Cahul
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui antreprenor care va executa lucrările de Construcție a edificiului Teatrului – Dramatic „B. P. Hașdeu” din or. Cahul.
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în 2 exemplare în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 28.09.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/01965 din 02.09.2015, ora 10-00 privind achiziționarea lucrărilor de Restaurare a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău

Licitația publică 15/01965
din 02 septembrie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea lucrărilor de Restaurare a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui antreprenor care va executa lucrările de restaurare a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău.
 
Pentru a deveni participant la licitaţii deschise, este obligatorie achiziționarea setului de documente de licitație cu achitarea costului de 200 lei şi depunerea cererii de participare.
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în 2 exemplare în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 02.09.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/00572 din 15.07.2015, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de supravegherea lucrărilor pentru construcția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, or. Cahul (responsabil tehnic)

Licitația publică 15/00572
din 15 iulie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de supravegherea lucrărilor pentru construcția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, or. Cahul
(responsabil tehnic)
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va verifica volumul și calitatea lucrărilor de construcția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, or. Cahul.
 
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;                 
               
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 15.07.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația publică 15/01608 din 14.07.2015, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de reconstrucția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, din or. Cahul (manager de proiect)

Licitația publică 15/01608
din 14 iulie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de reconstrucția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, din or. Cahul
(manager de proiect)
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua organizarea, desfășurarea și controlarea activităților de proiectare, execuție a lucrărilor de reconstrucția edificiului Teatrului „B.P. Hașdeu”, or. Cahul.
 
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;                                
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 14.07.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 

Licitația publică 15/01507 din 06.07.2015, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de restaurarea edificiului Sala cu Orgă din mun. Chișinău (manager de proiect)

Licitația publică 15/01507
din 06 iulie 2015, ora 10-00
privind achiziționarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de restaurarea edificiului Sala cu Orgă din mun.Chișinău
(manager de proiect)
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua organizarea, desfășurarea și controlarea activităților de proiectare, execuție a lucrărilor de restaurarea edificiului Sala cu Orgă din mun. Chișinău.
 
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;                                
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 06.07.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație:

Licitația Publică Nr.15/01132 din 08.06.2015, orele 10-00 Achiziționarea serviciilor de cazare, alimentare și închirierea spațiului pentru desfășurarea ședințelor și conferințelor pentru anul 2015

Licitația Publică Nr.15/01132
din 08 iunie 2015, orele 10-00
Achiziționarea serviciilor de cazare, alimentare și închirierea spațiului pentru desfășurarea ședințelor și conferințelor pentru anul 2015
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii de cazare, alimentare și închirierea spațiului pentru desfășurarea ședințelor și conferințelor pentru anul 2015 în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 08.06.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Documentele de licitație: Documentația standard

Licitația publică 15/01048 din 03.06.2015, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de construcția Teatrului „B.P. Hașdeu” din or. Cahul (manager de proiect)

Licitația publică 15/01048 din 03 iunie 2015, ora 10-00

privind achiziționarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de construcția Teatrului „B.P. Hașdeu” din or. Cahul.
(manager de proiect pentru implementarea proiectului construcția Teatrului „B.P. Hașdeu” din or. Cahul)
 
Documentele licitațiilor sunt publicate cu titlu informativ.
 
Pentru a deveni participant la licitaţii deschise, este obligatorie achiziționarea setului de documente de licitație, cu achitarea costului de 200 lei şi depunerea cererii de participare.
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua organizarea, desfășurarea și controlarea activităților de proiectare, execuție a lucrărilor de restaurare și darea în exploatare a Teatrului „B.P. Hașdeu” din or. Cahul.
 
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 03.06.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 

Licitaţia publică 15/01004 din 01.06.2015, ora 10-00 privind achiziţionarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de restaurare a edificiului Sala cu Orgă (manager de proiect pentru implementarea proiectului Renovarea Sălii cu Orgă)

Licitaţia publică 15/01004
din 01 iunie 2015, ora 10-00
privind achiziţionarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de restaurare a edificiului Sala cu Orgă
(manager de proiect pentru implementarea proiectului Renovarea Sălii cu Orgă)
 
Documentele licitațiilor sunt publicate cu titlu informativ.
 
Pentru a deveni participant la licitaţii deschise, este obligatorie achiziţionarea setului de documente de licitaţie, cu achitarea costului de 200 lei şi depunerea cererii de participare. Descărcaţi invitaţia de participare.
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua organizarea, desfăşurarea şi controlarea activităţilor de proiectare, execuţie a lucrărilor de restaurare şi darea în exploatare a edificiului Sala cu Orgă din mun. Chişinău.
 
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitaţiei) nu mai târziu de 01.06.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chişinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 

Licitaţia publică 15/00780 din 02.04.2015 cu privire la achiziţia serviciilor de transport aerian pentru pasageri, anul 2015

Licitaţia publică 15/00780
cu privire la achiziţia serviciilor de transport aerian pentru pasageri, anul 2015
 
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2015, ora 09-50
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publice 21.04.2015, ora 10-00.
 
Pentru ridicarea documentelor de licitație taxa de achitare constituie 200 lei.
 
Banca   Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Cont trezorerial 440115101013001 Cont de decontare  3359502, cod fiscal 1006601000107
 
Doritorii de a participa la licitaţia sus numită vor prezenta ofertele la sediul Ministerului pînă la 21.04.2015 ora 09-50. Pentru detalii contactaţi 022/234022 Emilia Ristic.

Licitația publică nr.15/00476 din 02.03.2015 privind achiziţia de servicii de proiectare a lucrărilor de restaurarea interiorului la Sala cu Orgă

Licitația publică nr.15/00476
privind achiziţia de servicii de proiectare a lucrărilor de restaurarea interiorului la Sala cu Orgă
 
Ministerul Culturii anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua proiectarea lucrărilor de restaurarea interiorului: vestibulului, sălii de concert, scenei și încăperilor auxiliare la  Sala cu Orgă în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini (descarcă aici caietul de sarcini).
 
Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 18.03.2015, orele 09-50 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326.
 
Pentru mai multe detalii accesați invitația de participare.

Licitaţia publică 15/00016 din 23.02.2015 cu privire la achiziţia serviciilor de transport aerian pentru pasageri, sem. I anul 2015

Licitaţia publică 15/00016
cu privire la achiziţia serviciilor de transport aerian pentru pasageri, sem. I anul 2015.
 
Termenul de depunere a ofertelor 23.02.2015, ora 09-50
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publice 23.02.2015, ora 10-00.
 
Pentru ridicarea documentelor de licitație taxa de achitare constituie 200 lei.
 
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X Cont trezorerial 440115101013001 Cont de decontare  3359502, cod fiscal 1006601000107
 
Doritorii de a participa la licitaţia sus numită vor prezenta ofertele la sediul Ministerului pînă la 23.02.2015 ora 09-50. Pentru detalii contactaţi 022/234022 Emilia Ristic.

Licitaţia publică 15/00192 din 18.02.2015 cu privire la achiziţia serviciilor de cazare și alimentare pentru anul 2015

Licitaţia publică 15/00192
cu privire la achiziţia serviciilor de cazare și alimentare pentru anul 2015.
 
Termenul de depunere a ofertelor 18.02.2015, ora 09-50
 
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publice 18.02.2015, ora 10-00
 
Doritorii de a participa la licitaţia sus numită vor prezenta ofertele la sediul Ministerului pînă la 18.02.2015 ora 09-50. Pentru detalii contactaţi 022/234022 Emilia Ristic.
 
Pentru ridicarea documentelor de licitație taxa de achitare constituie 200 lei.
 
Banca   Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Cont trezorerial 440115101013001 Cont de decontare  3359502, cod fiscal 1006601000107
Licitații 2014

Licitaţie publică nr. 14/02060 din 20.10.2014 pentru achiziţia lucrărilor de: Reconstrucţia clădirii din str. Cuza – Vodă, mun. Chişinău, pentru liceul teatral „С улицы роз”

Licitaţie publică nr. 14/02060 din 20.10.2014
pentru achiziţia lucrărilor de: 
Reconstrucţia clădirii din str. Cuza – Vodă, mun. Chişinău, 
pentru liceul teatral „С улицы роз”. 
 
Autoritatea contractantă: Ministerul Culturii
Cod fiscal: 1006601000107
Adresa juridică: mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1 et. 3
Relaţii de contact (tel/fax; e-mail):  022/234024; 022/21.07.74
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Culturii, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, et. 3 bir. 332 sau prin email.
 
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie  200 lei. 
 
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X Cont trezorerial 440115101013001
Cont de decontare 3359502 Termenul de depunere a ofertelor 20.10.2014
 
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie public 20.10.2014

Licitaţie publică nr. 14/00738 din 25.09.2014 pentru achiziţia lucrărilor de: Reconstrucţia clădirii din str. Cuza – Vodă, mun. Chişinău, pentru liceul teatral

Licitaţie publică nr. 14/00738 din 25.09.2014
pentru achiziţia lucrărilor de:
Reconstrucţia clădirii din str. Cuza – Vodă, mun. Chişinău,
pentru liceul teatral
 
Autoritatea contractantă: Ministerul Culturii
Cod fiscal: 1006601000107
Adresa juridică: mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1 et. 3
Relaţii de contact (tel/fax; e-mail):  022/234024; 022/23.40.22
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Culturii, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, et. 3 bir. 332. Emilia Ristic
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie  200 lei.
 
Banca   Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Cont trezorerial 440115101013001
Cont de decontare 3359502
Termenul de depunere a ofertelor 25.09.2014
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie public 25.09.2014

Licitaţie publică nr. 14/01542 din 13.08.2014 pentru achiziţia lucrărilor de: Restaurarea şi muzeificarea casei părinteşti a poetului „Grigore Vieru” din s. Pererâta, r-nul. Briceni

Licitaţie publică nr. 14/01542 din 13.08.2014
pentru achiziţia lucrărilor de:
Restaurarea şi muzeificarea casei părinteşti  a poetului „Grigore Vieru”
din s. Pererâta, r-nul. Briceni
 
Autoritatea contractantă: Ministerul Culturii
Cod fiscal: 1006601000107
Adresa juridică: mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1 et. 3
Relaţii de contact (tel/fax; e-mail):  022/238067; 022/23.40.22
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Culturii, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, et. 3 bir. 332.
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie  200 lei.
 
Banca   Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Cont trezorerial 440115101013001
Cont de decontare: 3359502
Termenul de depunere a ofertelor 13.08.2014
 
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie public 13.08.2014

Licitaţie publică Nr. 14/01536 din 27.08.2014 pentru Servicii de organizare şi desfăşurare a Zilei Independenţei RM 2014

Licitaţie publică Nr. 14/01536 din 27.08.2014
pentru Servicii de organizare şi desfăşurare
a Zilei Independenţei RM 2014
 
Autoritatea contractantă – Ministerul Culturii c/f 1006601000107
Telefon/fax022/234022
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie – RISTIC EMILIA
Obiectul achiziţiei – Servicii de organizare şi desfăşurare a Zilei Independenţei RM. 2014 pe data de 27 august 2014 CPV 92312000-1
Cod CPV
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini – Ministerul Culturii
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică – Ministerul Culturii, et.3, bir. 327
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini – Română
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie – 200.00 lei
 
Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare – 3359502
Banca – Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial – 440115101013001
 
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare – 3359502
Banca – Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial – 461300000013001
 
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare – 3359502
Banca – Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial – 440115101013001
Termenul de depunere a ofertelor – 04.08.2014 09:55
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică – 04.08.2014 10:00

Licitaţie publică nr. 14/00988 din 02.07.2014 pentru achiziţia lucrărilor de: Reparaţie capitală a acoperişuluii clădirii Palatului Naţional OCI „Moldova - Concert”

Licitaţie publică nr. 14/00988 din 02.07.2014
pentru achiziţia lucrărilor de:
Reparaţie capitală a acoperişuluii clădirii Palatului Naţional OCI
„Moldova - Concert”
 
Autoritatea contractantă: Ministerul Culturii
Cod fiscal: 1006601000107
Adresa juridică: mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1 et. 3
Relaţii de contact (tel/fax; e-mail):  022/210774; 022/23.40.22
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Culturii, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, et. 3 bir. 332.
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie  200 lei.
 
Banca   Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Cont trezorerial   440115101013001
Cont de decontare   3359502
 
Termenul de depunere a ofertelor 02.07.2014

Licitația publică nr. 14/01117 din 18.06.2014 privind achiziţia tehnicii de calcul

Licitația publică nr. 14/01117
 
Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Culturii al Republicii Moldova mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, et. 3, bir. 332
 
Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă, tel. 022/234022, 022/210773 Emilia Ristic sau Andrei Rodideal
 
Codul CPV: 30210000-4
 
Obiectul  achiziţiei: Tehnică de calcul Documentația pentru participant (ro)
Licitații 2013

Licitaţia publică nr. 13/00459 din 31 iulie 2013, ora 10.00 privind achiziţionarea serviciilor de editare a cărţilor de literatură şi artă a scriitorilor autohtoni

Licitaţia publică nr. 13/00459

Cod CPV 79970000-4

Autoritatea contractantă: Ministerul Culturii, contacte: Tel: 23.40.26
 
Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea  serviciilor de  editare a cărţilor de literatură şi artă a scriitorilor autohtoni 
 
Locul eliberării documentelor: Bir. 335
Locul desfăşurării licitaţiei: Bir. 322
 
Taxa de achitare pentru documentele de licitaţie: 200 lei
Cod fiscal: 10066001000107
Banca/ cod bancar: 3359502 / MF- Trezoreria Centrală/ TREZMD2X
Cont trezorerial 440115101013001
 
Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chişinău, Piaţa a Marii Adunări Naţionale 1
Termenul de depunere a ofertelor: 31iulie 2013, ora 9.30
 
Data deschiderii licitaţiei: 31 iulie  2013, ora 10.00
 

Licitaţia publică nr. 13/00289 din 15 iulie 2013, ora 10.00 privind achiziţionarea serviciilor de editare a volumelor 5, 6 din ediţia „Ion Druţă. Opere alese în 8 volume”


Cod CPV 79970000-4

Autoritatea contractantă: Ministerul Culturii, contacte: Tel: 23.40.26
Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de  editare a volumelor 5, 6 din ediţia  « Ion Druţă. Opere alese în 8 volume » 
 
Locul eliberării documentelor: Bir. 335
Locul desfăşurării licitaţiei: Bir. 327
 
Taxa de achitare pentru documentele de licitaţie: 200 lei
 
Cod fiscal: 1006601000107
Banca/ cod bancar: 3359502 / MF- Trezoreria Centrală/ TREZMD2X
Cont trezorerial 440115101013001
 
Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chişinău, Piaţa a Marii Adunări Naţionale 1
 
Termenul de depunere a ofertelor: 15 iulie 2013, ora 9.30
 
Data deschiderii licitaţiei:15 iulie  2013, ora 10.00