Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

PROIECTE EDITORIALE 2017

Publicat:Fri, 07/08/2016 - 10:49
Descriere
Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru  editarea cărţii naţionale – 2017 în conformitate cu Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256 din 12 aprilie 2013.
 
Editurile interesate vor depune dosarul de participare prin completarea unui formular on-line fără înregistrare-autentificare, logare.
 
 
Termen limită de depunere a ofertelor: 30 septembrie 2016, ora 17:00.
 
 
Prioritatea Programului pentru  editarea cărţii naţionale – 2017- Promovarea imaginii Republicii Moldova:
 
1. Cărţi editate în perspectiva participării Republicii Moldova la tîrgurile internaţionale de carte:
 •  ediţii-cărţi de vizită (a Republicii Moldova) bilingve, trilingve sau editate în limbile engleză, germană, franceză care prezintă/conţin performanţe in diferite domenii ale vieții social-economice si culturale din Republica Moldova;
 • ediţii-cărţi de performantă editorială propriu-zisă (îngrijirea textului, concept, structură, imagini, design) şi de înaltă ţinută poligrafică (in orice limbă). 
 
2. Ediţii de utilitate culturală,pentru bibliotecile publice, care să includă:
 • valorificarea moştenirii literare, culturale, științifice etc.;
 • valorificarea istoriei recente a Republicii Moldova (ultimii 100 de ani);
 • operele literare, culturale si științifice a autorilor contemporani care s-au afirmat în domeniul lor;
 • lucrări de calitate a tinerilor scriitori, artiști, cercetători etc.

 

Documente necesare
Dosarul de participare trebuie să cuprindă:
 • informaţii generale despre participant (editură);
 • proiectul editorial (oferta) în care se indică descrierea bibliografică şi caracteristicile tehnice:  
 • numele, prenumele autorului şi titlul cărţii;
 • volumul ediţiei în pagini;
 • formatul cărții în mm;
 • coperta și grosimea cartonului standard;
 • număr culori copertă;
 • hârtie text;
 • număr culori text;
 • alte detalii despre forma de prezentare editorial-poligrafică a cărții;
 • preţul preliminar al cărţii;
 • scurtă prezentare a conţinutului cărţii (adnotarea lucrării va conține nu mai mult de 200 cuvinte);
 • recenzii/recomandări, în special, pentru debutanți/autori mai puțin cunoscuți, semnate de specialişti afirmaţi în domeniul respectiv;
 • declarația pe proprie răspundere privitor la tirajul suplimentar tipărit de editură;
 • copia contractelor cu autorii, îngrijitorii edițiilor, autorii materialului iconografic.
 • dreptul de autor.
Notă !
Proiectul editorial (oferta) trebuie să fie prezentat conform modelului: descarcă aici
Dosarul de participare va fi completat cu fontul Times New Roman, dimensiunea 12.
Recenziile, dreptul de autor vor fi scanate în *.pdf.
Toate documentele vor fi comprimate în arhivă.
Proiectele care nu respectă condițiile nu se examinează!
 
Persoana responsabilă
Ecaterina Rudakov, consultant principal, Direcția Patrimoniu cultural, tel: (022) 234 026, e-mail: ecaterina.rudakov@mc.gov.md
 
Suport tehnic
Andrei Rodideal, specialist principal, Serviciul e-Transformare, tel: (022) 210 773, e-mail: andrei.rodideal@mc.gov.md